image
clock
2023-03-20
МУЗЕЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДРҮҮДЭД ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ НЬ НИЙТ 18094 ҮЗЭГЧДЭД ХҮРЧ ҮЙЛЧЛЭВ

2023.3.5-ны өдөр Чингис хаан Үндэсний музейгээр том хүн 1489, хүүхэд 1324, ахмад настан 420, гадаад том хүн 9, тусгай хэрэгцээт иргэн 17, оюутан 171, нийт 3430 иргэн үйлчлүүлэв. Боловсролын хөтөлбөрт 211 хүүхэд хамрагдав. Нийт үзэгчдийн 40 гаруй хувь нь насанд хүрсэн иргэд байлаа.

Монгол орон даяар 2023 оны гуравдугаар сарын 1-5-ны хооронд өрнөсөн Музейн нээлттэй өдрүүдэд Чингис хаан Үндэсний музей нь нийт 18094 үзэгчдэд хүрч үйлчлэв.

Музейн хамгаалалтад Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн I хэлтсийн Нийгмийн хэв журмыг хамгаалах тасгийн 87 албан хаагч, Эрүүгийн цагдаагийн газрын Халаасны хулгайтай тэмцэх хэлтсийн 3 албан хаагч нийт 4 өдөр үүрэг гүйцэтгэж, хамтран ажиллав.

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газраас “Хамгаалалтын үед гарсан зөрчил дутагдалгүй, үйл ажиллагаатай холбоотой дуудлага, мэдээлэл, хулгай, танхайрах гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгдээгүй” гэж, мөн Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11 11 төвөөс “Одоогийн байдлаар гомдол бүртгэгдээгүй” гэж мэдэгдлээ.

Эдгээр өдрүүдэд Чингис хаан Үндэсний музейн нийт албан хаагчид нягт зохион байгуулалтад орж, тусгай хуваарийн дагуу өндөр ачаалалтай ажиллахдаа хүн төвтэй, тэгш хүртээмжтэй байж, музейн үзүүллэгийн танхим дахь ачааллыг тэнцвэржүүлэн, үзмэрийн хадгалалт хамгаалалтын горимыг баримталж, чийг дулааныг тохируулж, үзэгчдийг төрөл бүрийн соёл, боловсролын арга хэмжээнд хамруулан, цэгцтэй, дэг журамтай, соёлтой үйлчлүүлэхэд санаа тавьж ажиллав.

Тухайлбал, 1000 гаруй үзэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа (ярилцлага, анкет судалгаа) авч, санал хүсэлтийн дэвтэр ажиллуулж, үзэгчдийг музейгээр үйлчлүүлэхийн өмнө музейн ерөнхий танилцуулга, музей үзэх соёлын талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

СОЁЛТОЙ, СОЁЛЫН ӨВӨӨ ДЭЭДЛЭН ДЭГ ЖУРАМТАЙ ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ЭРХЭМ ҮЗЭГЧДЭДЭЭ БАЯРЛАЛАА.