image
clock
2023-03-23
ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙН НИЙТ ҮЗЭГЧДИЙН 60 ХУВЬ НЬ СУРГУУЛИЙН НАСНЫ ХҮҮХДҮҮД БАЙНА

Чингис хаан Үндэсний музей 2022 оны 10 дугаар сарын 11-нд албан ёсоор нээгдсэнээсээ хойш “Музейд суралцахуй” боловсролын цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй.

2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар тус музейг нийт 58000 гаруй үзэгч үзсэний 35000 буюу 60 хувь нь сургуулийн насны хүүхдүүд байна. Үүнээс тусгай хэрэгцээт 110 үзэгч үзсэнээс боловсролын хөтөлбөрт 7 үзэгч хамрагджээ