image
clock
2023-06-12
“НОЁН ХУТАГТЫН ӨВ: ӨНГӨРСӨН ОДОО ИРЭЭДҮЙ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА