image
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН АРГА ЗҮЙЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

- Эрх зүй, эдийн засаг, төрийн удирдлага, төрийн захиргаа, олон улсын харилцаа, статистик мэргэжлийн аль нэгээр суралцаж төгссөн 

- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээгээр гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

7021-7777, 7021-2222

hr@chinggismuseum.gov.mn 

clock
2024-02-28