image
clock
2023-03-23
“МОНГОЛЫН ЭЗЭНТ ГҮРНИЙ СҮР ХҮЧНИЙ БЭЛГЭ ТЭМДЭГ” ТУСГАЙ ЛЕКЦ

2023.02.17

Чингис хаан Үндэсний музейгээс олон нийтэд зориулан эрдэмтэн, судлаачдын тусгай лекцийг сар бүр тогтмол зохион байгуулж байна.  

Энэ удаад тус музейн зочин судлаач А.Г.Юрченко “Монголын эзэнт гүрний сүр хүчний бэлгэ тэмдэг” сонирхолтой лекцийг олон нийтэд нээлттэй уншиж сонордуулав.