Цуглуулга

Тус музейд нүүдэлчдийн анхны төрт улс Хүннүгийн эзэнт улсыг үндэслэгч Модун шаньюйгаас эхлээд ХХ зууны эхэн хүртэлх Монголын төрт улсуудын хаад, язгууртны үйл ажиллагааг, эдэлж хэрэглэж байсан эд олгийн зүйлс, томоохон бодит үйл явдлыг харуулах 10000 гаруй эх үзмэрийг орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох AR, QR, VR, интерактив, видео зэрэг техник технологи, уран зураг, гар зураг, баримал, дархны урлал, оёдол, хатгамал, макетаар дэглэн үзүүлж байна.
image
Хайлтын үр дүн: 24 / 365
Хайду ханы мөнгөн зоос
image
Хасан /Газан Махмуд/ хааны мөнгөн зоос
image
Монголын Их хаадын үеийн мөнгөн зоос
image
Хасан хааны /Газан Махмуд/ мөнгөн зоос
image
Данишмэнд хааны мөнгөн зоос  
image
Абага хааны мөнгөн зоос
image
Тугтөмөр хааны мөнгөн зоос
image
Дармаширин хааны мөнгөн зоос
image
Хүлүг ба Абага хаадын үед гарсан мөнгөн зоос
image
Алаг Борог хаадын үеийн мөнгөн зоос
image
Тогтох хааны зэс зоос
image
Хасан хааны /Газан Махмуд/ мөнгөн зоос
image
Алтан ордны улсын зэс зоос
image
Хайду ханы мөнгөн зоос
image
Тогтох хааны зэс зоос
image
Алтан орд улсын эхэн үеийн нэр тодорхойгүй зэс зоос
image
Алтан ордны улсын зэс зоос
image
Үзбек хааны мөнгөн зоос
image
Абу Сайд хааны алтан зоос
image
Чингис хааны зэс зоос
image
Алтан ордны зэс зоос
image
Науруз Бэк хааны мөнгөн зоос
image
Хасан хааны /Газан Махмуд/ мөнгөн зоос
image
Хүлүг хааны мөнгөн зоос
image