image
clock
2023-06-15
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ШҮГЭЛ ҮЛЭЭХ АЯНД ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ НЭГДЭЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласан.

Авлигатай тэмцэх газар нь Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа"-ны нэг болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд 2023 оны тавдугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх аяныг улс даяар өрнүүлж байна.

Чингис хаан Үндэсний музейн хамт олон тус аянд нэгдэж байна.