image
clock
2023-09-19
ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ ӨВЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ШИЛЖЛЭЭ

ингис хаан Үндэсний музейн үйл ажиллагаа өвлийн цагийн хуваарьт шилжлээ.

Та бүхэн тавтай сайхан үйлчлүүлээрэй.