image
clock
2023-10-09
ЗАРЛАЛ

Тус музейн үзмэрийн орон зайг нэмэгдүүлэх, шинэ уран бүтээл, орчин үеийн технологи, томоохон уран бүтээлүүд, шинэ үзмэрээр баяжуулж дэглэж байгаа тул үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдал, тав тухыг харгалзан үйл ажиллагааг 2023 оны 10 сарын 12-ноос 11 сарын 14 хүртэл түр хугацаагаар хааж буйг албан ёсоор мэдэгдэж байна. 

Чингис хаан Үндэсний музейн захиргаа