image
clock
2024-04-11
Төрийн албаны зөвлөлийн “7:4:10” сургалтын хүрээнд лекц уншлаа

Чингис хаан Үндэсний музейн захирал, академич С.Чулуун 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 11-ний өдөр Төрийн албаны зөвлөлийн “7:4:10” сургалтын хүрээнд төрийн болон орон нутгийн 3000 орчим удирдах ажилтанд “Монгол төрийн зүтгэлтний хэв шинж (ХХ зууны эхний хагас)” сэдэвт лекц уншлаа.